Meno a priezvisko : Mgr. et. Mgr. Kateřina Hrčková
Pracovná pozícia: sociálny pedagóg a sociálny pracovník,

 

Moje osobné motto: Človek predsa musí niečo chcieť, musí mať pred sebou nejakú cestu, po ktorej ide a má po nej ísť, a treba i zakopávať o kamene.

 

Som sociálny pracovník prvého kontaktu, pracujem s rodičmi detí navštevujúcich našu poradňu. S nadšením v srdci sa zaujímam o ich životné ťažkosti a s nesmiernym nasadením ich riešim. Som tu i pre učiteľov a iných pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí majú potrebu spolupracovať s našou poradňou. Individuálne pracujem i ako kariérový poradca s deťmi, ktoré majú pred sebou tzv. prvú smerovú voľbu. Spoločne hľadáme ich budúcu strednú školu a ich životné profesijné ciele. Na dospievajúcich deťoch obdivujem ich mladistvý elán a životný optimizmus. Svojej práci som vďačná i za možnosť navštevovať školské triedy a podieľať sa na preventívnych programoch, besedách a prednáškach.

 

Vzdelanie:

2004 – 2008 SPgŠ J. H. Pestalozziho v Litoměřiciach (odbor výchovná a humanitárna činnosť)
2008 – 2011 PF UJEP v Ústí nad Labem (odbor sociálna pedagogika)
2011 – 2013 FF MU v Brne (odbor sociálna pedagogika a poradenstvo)
2011 – 2014 FSS MU v Brne (odbor sociálna práca)

 

Odborná prax:

2008 – 2011 Dobrovoľná činnosť počas štúdia na VŠ (Dětský domov se školou, základní škola a středisko výchovné péče Jiříkov) pozícia: Asistent vychovávateľa
2013 – súčasnosť sociálna pedagogička a sociálna pracovníčka v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Trenčíne

 

Ďalšie vzdelávaní:

2015 akreditovaný vzdelávací program KARIÉROVÉHO PORADENSTVA
2016 tréningové vzdelávanie v kariérovom poradenstve PRÍPRAVA PORADCOV NA POSKYTOVANIE EFEKTÍVNYCH SLUŽEB ZAMESTNANOSTI
2017 účasť na letnej škole Kariérového poradenstva
2017 výcvikového kurzu KRESBA POSTAVY (FDT)
2017 výcvikového kurzu MABC (test motoriky)
2018 – 2019 rozširujúce štvorsemestrové štúdium MU v Brne EXPRESÍVNA TERAPIA SO ZAMERANÍM NA ARTETERAPIU