SUPERVÍZIA pre pedagogických a odborných zamestnancov:

 

 • predstavuje bezpečnú a obohacujúcu skúsenosť zameranú na prehĺbenie prežívania, lepšieho
  porozumenia danej situácii, uvoľnenie tvorivého myslenia a rozvoj nových perspektív
  profesijného správania
 • prináša vyššie uspokojenie z práce, zvýšenie jej kvality a efektivity
 • je miestom, kde prichádza k lepšiemu chápaniu seba samého, k rozpoznaniu a zabezpečeniu
  svojich potrieb a tým aj prevencii pocitu osamelosti, bezradnosti, bezmocnosti vo svojej
  práci a tým aj prevencii syndrómu vyhorenia
 • na supervízii sa najčastejšie riešia prípady náročných žiakov, klientov, situácií, ťažkostí v
  komunikácii či otázky ohľadom vlastných neistôt a pochybností
 • supervízor vytvára spolu s účastníkmi taký priestor vzájomného bezpečia, aby mohli o
  náročných témach otvorene rozprávať a nemuseli sa báť kritiky
 • zdieľajú sa príklady dobrej praxe
 • v CPPPaP ponúkame možnosť individuálnej (termín po dohode) alebo skupinovej
  supervízie (termíny sú uvedené v Termínovníku na celý školský rok)