ZRIAĎOVATEĽSKÁ PÔSOBNOSŤ

 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) Kukučínova 473, Trenčín je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trenčín.