O poradni

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti Krajského školského úradu Trenčín.

  • Poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu starostlivosť všetkým deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
  • Svoje aktivity smeruje k deťom od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie, deťom od prijatia na predprimárne vzdelávanie a žiakom až do ukončenia prípravy na povolanie ako aj ich zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl.
  • Zároveň uskutočňuje preventívnu, metodicko-odbornú, osvetovú a informačnú činnosť v oblasti výchovy, vzdelávania, osobnostného a profesijného vývinu detí a mládeže.
  • Tieto služby poskytujú odborní pracovníci, psychológovia a špeciálni pedagógovia.
logo

 

Dnes, viac ako v minulosti, sa rodiny stretávajú s náročnými životnými situáciami, s ktorými sa vyrovnať nie je ľahké. Rovnako náročné je zvládať takéto situácie a zároveň sa starať o dieťa. Všetky deti majú právo na starostlivosť v každej životnej situácii. Práve dieťa, ktoré je v mnohých ohľadoch veľmi zraniteľné, jednoznačne pri svojom vývine potrebuje podporu a pomoc nie len zo strany rodiny, ale aj spoločnosti.

Tím našich odborníkov pomáha riešiť ťažkosti ktoré život prináša. Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa na nás obráti a pomáhame so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame komplexnú odbornú pomoc človeku. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami budeme hľadať riešenia k skvalitneniu Vášho života.
Sme tu pre Vás …

Dana Zikmund Perašínová

Riaditeľka cpppap Trenčín

logo

Dnes, viac ako v minulosti, sa rodiny stretávajú s náročnými životnými situáciami, s ktorými sa vyrovnať nie je ľahké. Rovnako náročné je zvládať takéto situácie a zároveň sa starať o dieťa. Všetky deti majú právo na starostlivosť v každej životnej situácii. Práve dieťa, ktoré je v mnohých ohľadoch veľmi zraniteľné, jednoznačne pri svojom vývine potrebuje podporu a pomoc nie len zo strany rodiny, ale aj spoločnosti.

Tím našich odborníkov pomáha riešiť ťažkosti ktoré život prináša. Poskytujeme poradenstvo, terapiu deťom, mládeži, rodičom a pedagógom. Vážime si každého kto sa na nás obráti a pomáhame so srdcom a s profesionálnym prístupom. Ponúkame komplexnú odbornú pomoc človeku. Nájdete u nás priestor pre dôverný a diskrétny rozhovor a spolu s Vami budeme hľadať riešenia k skvalitneniu Vášho života.
Sme tu pre Vás …

Dana Zikmund Perašínová

Riaditeľka cpppap Trenčín

Náš tím

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

PhDr. Erika Pribusová

Špeciálny pedagóg, Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Magda Uhliariková

Špeciálny pedagóg

All of our planners believe that everyone, rich or not so rich, deserves great financial advice and planning services

What our customer’s say

Lorem Ipsum is simply text of the Lorem Ipsum is simply my text of the printing and Ipsum is simply text of the Ipsum is simply text of thetypesetting Ipsum is simply text of the stry simply dummy text of the printing and typesetting industry simply dummy text of the printing and typesetting.

There is a variety of saving plnans which can be tailored to your needs, including Tzx Exempt Saving Regular Saving variety plnan.

Jessie Barber

There is a variety of saving plnans which can be tailored to your needs, including Tzx Exempt Saving Regular Saving variety plnan.

Joyce Bush

There is a variety of saving plnans which can be tailored to your needs, including Tzx Exempt Saving Regular Saving variety plnan.

Jennifer Winget