Náš tím

CPPPaP Trenčín

PhDr. Erika Pribusová

Špeciálny pedagóg, Zástupkyňa riaditeľky

Mgr. Magda Uhliariková

Špeciálny pedagóg

Mgr. Hana Jarábková

Špeciálny pedagóg

PaedDr. Zuzana Šedivá

Špeciálny pedagóg

Mgr. Renáta Kopecká

špeciálny pedagóg

PhDr. Lenka Kubalová

Špeciálny pedagóg