AKO SA OBJEDNAŤ

 

Ak sa rozhodnete na nás obrátiť,  je potrebné si premyslieť formuláciu svojej požiadavky (stručný popis problému, ťažkostí, čo od daných odborníkov potrebujem, aké mám očakávania…).

 

O odbornú pomoc pri riešení problémov detí a mládeže môže požiadať  zákonný zástupca (rodič) , školské zariadenie (škola), zdravotnícke zariadenie a klient sám, ak je dospelý.

 

Objednať sa na prvé vyšetrenie je možné:

 

  • Telefonicky na čísle:

 

032/7436152

+421 901 711 744

 

  • Osobne na adrese: CPPPaP, Kukučínova 473, Trenčín 91101, kde s Vami osobne spíše žiadosť sociálna pracovníčka.

 

 

  • Mailom na adrese:

(V správe je potrebné uviesť meno, adresu, školu, telefón, popis ťažkostí)

cpppaptn.sk@cpppaptn.sk

cpppaptn@cpppaptn.sk

 

  • Pred príchodom do CPPPaP  prosím vytlačte vstupný dotazník pre rodičov a vyplnený doneste na prvé stretnutie.

 

Na stiahnutie: Vstupný dotazník

 

  • O odborné vyšetrenie môže požiadať so súhlasom zákonného zástupcu aj škola (školské zariadenie), ktoré v tomto prípade vyplní ŠKOLSKÝ DOTAZNÍK.

 

Na stiahnutie: Školský dotazník                         Dotazník pre školu
 

Najlepšie je objednať sa v čase: PO – PIA   7:30 – 15:30

 

Termín prvého vyšetrenia vám bude oznámený spravidla do týždňa telefonicky alebo písomne.

 

Je žiaduce dohodnutý termín dodržať, prípadne spätne svoju neúčasť ospravedlniť a dohodnúť si s konkrétnym odborným zamestnancom náhradný termín (vyšetrenia, konzultácie…).